100 år av tennis – ett minne från jubileumsåret!

Nu finns det snygga t-shirts och necesseärer med att köpa i klubbstugan.