Kommittéer

Kära medlemmar i Karlskrona Tennisklubb

Nu letar vi efter medlemmar som vill engagera sig i vår verksamhet och arbeta för att tillsammans utveckla vår fina förening som i år firar 100 år! 

KTK har för verksamhet följande kommittéer nedtecknade i sina stadgar:

– Ekonomikommitté 

– Marknadskommitté 

– Ungdomskommitté 

– Tävlingskommitté 

– Anläggningskommitté 

– Informationskommitté och Event*

– Herr- och Damkommitté* 

* Event, Herr- och Damkommitté ingår ej i stadgarna men har lagts till efter beslut av styrelsen.

För att utveckla vår förening önskar vi nu få hjälp av er medlemmar med att bidra till att utveckla verksamhet då via våra kommittéer.
Varje kommitté kommer att vara representerad av en eller flera representanter från styrelsen. 

Det finns olika kommittéer att välja mellan och är du intresserad av att ingå i någon av dem meddelar du styrelsens ordförande Micke Löfqvist per mail; lofqvist.micke@gmail.com eller styrelsens kassör Annika Andborn Hedlund per mail; annika64.hedlund@telia.com.

Om det visar sig att kommittén som du visat intresse för redan är bemannad så hoppas vi att få kontakta dig vid senare tillfälle.

Med vänlig hälsning,
KTK:s styrelse