KTK utvecklar sina unga tennisledare


Den 12 mars träffades 12 unga ledare på Bodaborg för att förkovra sig ytterligare via ett samarbete med RF-SISU.

Tennisklubben har flera anställda tränare men för att dra runt verksamheten med drygt 450 deltagare i tennisskolan som har verksamhet sju dagar i veckan, behövs timanställda tränare.

“Vi är priviligerade att ha ett gott gäng unga ledare från högstadieåldern och uppåt som är intresserade och engagerade”, säger Johan Wilhelmsson som till vardags är en av klubbens anställda tränare.

Magnus Olsson från RF-SISU Blekinge höll i trådarna och idrottspsykologen Mikael Jonsson föreläste om prestationer och beteende på ett sätt som deltagarna kunde ta fasta på, både som spelare och ledare.
Under utbildningsdagen delades också deltagarna upp i grupper med mål att lösa Bodaborgs kluriga utmaningar (”Quests”) där observatörer studerade gruppdynamiken.

Med idrottsrörelsens eget studieförbund som bollplank tar Karlskrona TK:s ledare med sig nya erfarenheter och viktiga insikter och ett steg framåt för att stärka klubbkänslan och sitt eget självförtroende.

Så här sammanfattar Magnus Olsson dagen.

“Dessa unga ledare är oerhört viktiga Karlskrona TK på många sätt. Vi får inte missa att påtala detta för dem och visa vår uppskattning. Ju mer vi kan stärka/utbilda dem i sitt ledarskap desto mer kommer de trivas i rollen och fungera som förebilder för yngre klubbkamrater”

Se också vad RF-SISU skriver om aktiviteten på Instagram.