Processdag på Scandic 1/10

RF-SISU Blekinge och Karlskrona Tennisklubb styrelse bjuder in kommittémedlemmar och blivande ideellt engagerade medlemmar till
Scandic.

Fokusområdet för dagen kommer att vara på det ideella engagemanget och
föreningens kommittéer.

  • Hur vill vi att föreningens ideella verksamhet ska se ut?
  • Vilket ansvar har vi i respektive kommitté?
  • Hur är vårt arbetssätt i kommittéerna och vad förväntas av oss?
  • Hur blir vi fler som ideellt engagerar sig i föreningens utveckling i olika områden och hur når vi dem?

Vi ser fram emot en trevlig och produktiv dag där vi tillsammans tar steg för att stärka arbetet i kommittéerna.

Dela gärna med dig av denna inbjudan om du vet någon som är nyfiken och veta mer eller skulle vilja engagera sig i någon kommittee.

Vi har flera områden som vi måste bemanna.

Anmälan senast den 23/9 till ordförande Mikael Löfqvist på mail lofqvist.micke@gmail.com eller tfn 0708-110112. Det går också bra att kontakta Madelene Augustsson på SISU om du har frågor, tfn 0708-660162.