Styrelsen informerar

Styrelsemöte 16 mars 2019

Styrelsen beslutade att en sammanfattning av styrelsemötena, s.k. ” styrelsen informerar” ska läggas ut på hemsidan efter varje möte.

  • Styrelsen beslutade att genomföra renovering av klubbstugan som påbörjas omgående. Arbetet beräknas vara klart till starten av utomhussäsongen den 1 maj.
  • Det togs beslut att Tennisens Dag ska återupptas och planeras i samband med Invigningsdubbeln den 1 maj.
  • Nästa nummer av Fördel planeras komma ut i slutet av april, nya idéer till innehåll diskuterades.
  • Det beslutades att Fördel ska återinföras på hemsidan i form av pdf:er som tidigare.
  • Styrelsen har börjat jobba i Google Drive och en kort genomgång skedde  till alla styrelsemedlemmar.
  • Klubbchefen kommer att ha semester vecka 13 och 14, Guillermo kommer att hoppa in som kontaktperson till personalen under tiden.
  • Styrelsen beslutade att en sammanfattning av styrelsemötena, s.k. ” styrelsen informerar” ska läggas ut på hemsidan efter varje möte.

För information om vilka som arbetar i Karlskrona TKs styrelse se Karlskrona TK Styrelse