Styrelsen komplett i Karlskrona TK

På tisdagskvällen valdes Anna Wallin (längst till vänster på bilden) till ordförande i Karlskrona TK på ett extrainsatt årsmöte och därmed är styrelsen fulltalig.

Ordförandeposten var den sista pusselbiten efter det ordinarie årsmötet tidigare i vår då valberedningen inte lyckats hitta en ordförande.
Nu tar Anna Wallin över efter Jenni Aronsson – som blir kvar som ledamot i Styrelsen. Anna Wallin är 51 år ung och jobbar till vardags som VD på Affärsverken.

– Jag har alltid triggats av att jaga bollar och har spelat både badminton och squash men nu lägger jag mest tid på padel, säger Anna Wallin.

Nu ser hon fram emot att jobba med Karlskrona TK.

– En förutsättning för en fungerande idrottsklubb är engagerade och stolta medlemmar. Jag hoppas kunna bidra med styrelseerfarenhet, ledarskap och framdrift. KTK har utvecklingspotential i nytänkande, men har också många idag välfungerande delar som går att affärsutveckla vidare. Jag har en bakgrund i marknadsföring och ett stort kontaktnät som jag hoppas kan komma klubben till gagn, avslutar hon.

Styrelsen i Karlskrona TK ser nu ut som följer:
Ordförande Anna Wallin
Kassör Maria Nyström
Sekreterare Catharina Ericsson
Ledamot Jenni Aronsson
Ledamot Johan Åberg
Ledamot Stig Pettersson
Ledamot Erika Otero
Ledamot Andreas Berg
Ledamot Olof Leonardsson
Suppleant Sven Jonasson Omval 1 år
Suppleant Peter Adaktusson Nyval 2 år