Styrelsen informerar

Styrelsemöte  26 april 2019

Styrelsemötet inleddes med att samtliga styrelsemedlemmar inbjöds till att vid något tillfälle, tillsammans med tränare Veronica Vidarsson, delta vid tennisskolan lektioner. Syftet med detta är att skapa en ökad förståelse hos styrelsen för det arbete som våra tränare gör i tennisskolan. Styrelsen tackade för detta fina initiativ som möttes av stort intresse.

Karlskrona TKs styrelse 2019, (frånvarande Jenni Vilnersson)

Ekonomi:

Vår kassör Guillermo Otero presenterar kvartalsrapporten som visar på en ekonomi som är god och i balans.

Årsplanen:

Mötet handlade till stor del om årsplanen och status av de förbättringsåtgärder som arbetades fram under året 2018, bl.a. har styrelsen i uppgift att under våren leda arbetet med att ta fram förslag som ska mynna ut i en ny vision och/eller ett nytt syfte för KTK:s verksamhet. Synpunkter från klubbens medlemmar kommer att inhämtas i samband med detta arbete. Vidare diskuterades också hur klubbens ekonomi och attraktionskraft ska kunna förbättras. En viktig punkt som diskuterades länge, t ex. hur kan vi nå ökad lönsamhet i shopen? Hur får vi våra juniorer att trivas och stanna kvar i klubben? Utifrån denna bakgrund framfördes önskemål om att återaktivera ungdomsrådet och att en representant från styrelsen samlar en grupp juniorer för att inhämta synpunkter och önskemål om förbättringar av klubbens utbud och verksamhet som finns bland våra unga medlemmar.

Tennisens Dag:

Den 1:a maj inbjuds både våra medlemmar men också icke medlemmar till tennisens dag. I samband med detta event kommer vår ordförande att inviga vår nyrenoverade klubbstuga, det kommer att finnas godisregn, gratis prova-på tennis och padel, m.m.. Styrelsen hoppas att många vill komma och fira Tennisens Dag.

Berlinutbytet, 28-30 juni

Sist men inte minst har vår klubbchef inlett samtal med våra tennisvänner i Belin. I år är det Karlskrona tennisklubb som står värd för Berlinutbytet.

Med vänlig hälsning,
Catharina Ericsson, sekreterare KTK