Uppdatering angående Coronaviruset

Minska smittorisken – Karlskrona TK informerar
  • God handhygien är en viktig förebyggande åtgärd. För att underlätta har vi placerat ut handsprit på receptions- och kassadisken.
  • Vi hanterar inte längre kontanter i receptionen, utan hänvisar till kort eller swish.
  • Vi  har satt upp informationsaffischer kring god handhygien i hallen och uppmanar våra besökare att följa råden.
  • Vi följer Folkhälsomyndighetens vägledning. Svenska Tennisförbundet fungerar här som stöd till oss. Idrotten står samlad genom de olika idrottsförbunden och Riksidrottsförbundet som löpande för samtal med regeringen.
Minska smittorisken – råd till utövare
  • Om du är sjuk eller förkyld gäller vanligt förhållningssätt – åk inte till tävlingen eller träningen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten och använd handsprit om tillgängligt.
  • Du behöver inte tacka för matchen genom att ta i hand. Det räcker att säga ”tack för matchen”.
  • Använd bara din egen handduk och din egen vattenflaska.
  • Håll behörigt avstånd till varandra i tennishallen.

Vad gäller för tennisklubbar i Sverige

Den 11 mars beslutade regeringen att införa förbud för allmänna sammankomster med över 500 personer.

Tennisklubbarna äger själv beslutet om att genomföra alternativt ställa in träningsverksamhet utifrån de lokala förutsättningarna som råder.

Folkhälsomyndigheten har den 13 mars 2020 uttalat att det inte finns anledning att ställa in träningar (exempelvis tennis), utan att det tvärtom är viktigt att dessa fysiska aktiviteter fortgår för folkhälsans skull. Det är dock mycket viktigt att inga spelare, ledare m.fl. som uppvisar förkylningssymptom deltar i träningen utan istället stannar hemma.

Det finns inga direktiv gällande den dagliga verksamheten i idrottsföreningar, utan det är upp till varje förening att själv utifrån sina förutsättningar och verksamhet fatta sunda beslut för att minska smittorisken.

Karlskrona TK

En kommentar till “Uppdatering angående Coronaviruset”

Kommentarer är stängda.