Utmanande men positivt 2021 för KTK

Lördagen den 12:e februari höll Karlskrona TK årsmöte. Det 99:e i ordningen! Glädjande nog kunde mötet hållas i klubbstugan och när 2021 skulle summeras konstaterades att året präglades av Coronaanpassningar men också av omställningar och nya lösningar som bidrog till att året slutade på plus.

2021 inleddes med en stängd hall, inställda lektioner och korttidspermitteringar av personal. Men en osedvanligt tidig start av utomhusverksamheten och en fördubbling av sålda säsongskort samt en del Coronastöd och återstartspengar från RF/Svenska Tennisförbundet, gjorde att det blev ett positivt resultat för året och en ökad omsättning i jämförelse med 2020.

Under året stod det också klart att klubben skulle tappa sin mångårige klubbchef, Sophie Lindvall. Hon ersattes under året av Stig ”Lillen” Pettersson som vikarie på halvtid. Under hösten intensifierades sökandet efter en mer permanent lösning vilket slutade med en rekrytering av Peter Bengtsson som anställdes från januari 2022.

Antalet medlemmar pendlar kring 1000-strecket och under 2021 skedde diverse uppgraderingar av klubbens tennisanläggning. En renovering/omläggning av gräsbanorna initierades och en boulebana, trädgårdsgolf samt en basketcourt upprättades, som komplement till utomhusmiljön. Korridoren vid inomhusbanorna har målats om och dekorerats med tavlor och minnen ur klubbens historia. VIP-rummet intill kafeterian har rustats upp och är nu ett utmärkt rum för möten och möjligt att hyra.

Restriktioner pga Pandemin begränsade möjligheterna att genomföra ett fullt aktivitetsprogram under det gångna året. Endast en MiniMaxi Tour genomfördes – men lockade 40 deltagare. Sommarkurser och Rosenholmslägret slog båda rekord och tennisskolan har nästan 500 deltagare. Två av de tre ordinarie externa tennistävlingar som klubben ordnar årligen genomfördes under 2021; SEB Karlskrona Open i juli och New Wave Open i november. På padelsidan arrangerades KPT – Karlskrona Padel Tour, med en lite försenad start, och tävlingen Adidas Karlskrona Padel Open. Internt tennisspel i den populära ”Stegen” samt damdubbel med mera var fortsatt populärt under året.

Styrelseutmaningar – ny ordförande!?
På årsmötet avtackades Kirsti Lindström och Jonas Thulin som nu lämnar styrelsearbetet i KTK. Ny i styrelsen blir Olof Leonardsson och Peter Adaktusson valdes in som styrelsesuppleant. Då Jenni Aronsson kliver ner från ordförandeposten och blir ordinarie ledamot uppstår en vakans som ordförande i klubben. Valberedningen har inte lyckats hitta en ersättare till ordförandeposten och därför kommer KTK att ha ett extra årsmöte under våren (datum ej bestämt). Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater från er medlemmar. Kontakta valberedningen här: https://karlskronatk.com/karlskronatk/styrelse/

Utmärkelser
Årsmötet klubbade också igenom två motioner. Dels en om fritt tennisspel för styrelseledamöter under dagtid och dels ett återupprättande av Jeppans Fond (se separat artikel på hemsidan). Beslutet blir att årligen dela ut två stipendier till ungdomsrepresentanter (13-25 år). Personerna skall vara synnerligen goda förebild i klubben Det ena riktar sig mer till en framgångsrik tävlingsspelare och det andra priset riktas till en ”Ambassadör” som gjort ett förtjänstfullt arbete för främjande och utveckling av föreningen, på och vid sidan av banan. Hen skall vara en bra kompis som ställer upp och hjälper till, tex som ledare.