Styrelse

Stadgar Karlskrona Tennisklubb

Stadgar Karlskrona TK

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019

Karlskrona Tennisklubbs styrelse 2020

Namn E-post
Jenni Aronsson (styrelseordförande)
073 394 53 71
jenni.aronsson@gmail.com
Johan Säfström (vice styrelseordförande)
076 855 18 00
johan@safstrom.org
Guillermo Otero (kassör)
076 216 44 47
guillermo.otero.quevedo@gmail.com
Catharina Ericsson (sekreterare)
070 728 28 32
catharina_ericsson@yahoo.se
Johan Åberg
Kirsti Lindström
070 973 33 56
kirstikalland@hotmail.com
Stig Pettersson
070 520 50 34
lillenuno@gmail.com
Jonas Thulin
073 520 20 40
jonthu.pool@gmail.com
Emil Quist
070 968 61 20
emil.quist@hotmail.se

Fotografier av Amefoto.se

Valberedning

Är du intresserad av att engagera dig i Karlskrona TKs styrelse? Kontakta i så fall någon i valberedningen.

Namn Telefon E-post
Isabella Lindell 0709 13 04 04 benettonkna@hotmail.com
Anders Brammesjö 0705 158 704 bramme67@gmail.com 
Kristian Larsson 0709 32 32 50 kristian.larsson51@gmail.com