Styrelse

Stadgar Karlskrona Tennisklubb

Stadgar Karlskrona TK

Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018

Karlskrona Tennisklubbs Styrelse 2021

Namn E-post
Jenni Aronsson
(styrelseordförande)
0730 790 653
jenni.aronsson@gmail.com
Johan Åberg
(vice styrelseordförande)
0733 – 31 31 05
johan_aberg78@hotmail.com
Maria Nyström
(kassör)
0709 – 288 238
maria.nystrom@gbjbygg.se
Catharina Ericsson
(sekreterare)
070 728 28 32
catharina_ericsson@yahoo.se
Kirsti Lindström
(ledamot)
070 973 33 56
kirstikalland@hotmail.com
Jonas Thulin
(ledamot)
073 520 20 40
jonthu.pool@gmail.com
Erika Otero
(ledamot)
0736 460 600
erikaoteroquevedo@gmail.com
Andreas Bergqvist
(ledamot)
0708 312 296
bergqvist.ab@gmail.com
Stig Pettersson
(suppleant)
070 520 50 34
lillenuno@gmail.com
Sven Jonasson
(suppleant)
0733 49 50 61
sven.jonasson.ka@gmail.com

Fotografier av Amefoto.se

Valberedning

Är du intresserad av att engagera dig i Karlskrona TKs styrelse? Kontakta i så fall någon i valberedningen.

Namn Telefon E-post
Isabella Lindell 0709 13 04 04 benettonkna@hotmail.com
Anders Brammesjö 070 518 57 04 bramme67@gmail.com 
Kristian Larsson 0709 32 32 50 kristian.larsson51@gmail.com