Styrelse

Stadgar Karlskrona Tennisklubb

Stadgar Karlskrona TK

Verksamhetsberättelse


Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2018

Karlskrona Tennisklubbs Styrelse 2021

Namn E-post
Anna Wallin
(styrelseordförande)
0708-783089
anna.wallin@affarsverken.se
Jenni Aronsson
(Vice ordförande)
0730 – 79 06 53
jenni.aronsson@gmail.com
Maria Nyström
(kassör)
0709 – 28 82 38
maria.nystrom@gbjbygg.se
Catharina Ericsson
(sekreterare)
0707 – 28 28 32
catharina_ericsson@yahoo.se
Johan Åberg
0733 – 31 31 05
johan_aberg78@hotmail.com
Olof Leonardsson
0702-61 64 30
o.leonardsson@gmail.com
Erika Otero
0736 – 46 06 00
erikaoteroquevedo@gmail.com
Andreas Bergqvist
0708 312 296
bergqvist.ab@gmail.com
Stig Pettersson
0705 – 20 50 34
lillenuno@gmail.com
Sven Jonasson
(suppleant)
0733 – 49 50 61
sven.jonasson.ka@gmail.com

Valberedning

Är du intresserad av att engagera dig i Karlskrona TKs styrelse? Kontakta i så fall någon i valberedningen.

Namn E-post
Bild Saknas Katarina Skantze
0708-19 55 80
katarina@lampfabriken.com
Anders Brammesjö
0705 – 18 57 04
bramme67@gmail.com 
Kristian Larsson
0709 – 32 32 50
kristian.larsson51@gmail.com