Personal

Här hittar du telefonnummer och epost-adresser till kansli, tränare  och personal i Racketservice.

Kansli/Reception/Racketservice

NamnE-post
Robert Melkersson
0455 – 128 02
robban@cliffhanger.com
Henrik Hedlund
0455- 128 02
henrikhedlund02@gmail.com
Elise Brodén
0455-128 02
elisebroden@gmail.com

Tennisskolan

Chefstränare Daniel Brodén
TränareE-post
Daniel Brodén (Chefstränare)
0768-867 104
daniel@karlskronatk.com
Elise Brodén
0793-04 29 73
elisebroden@gmail.com
Fredrik (Swante) Swahn
0723-505 165
tennisskolan@karlskronatk.com
Henrik Hedlund
0703-06 08 43
henrik02.hedlund@icloud.com

Vi har även flera timanställda tränare som hjälper oss med våra kurser, du finner dem här.