Personal

Här hittar du telefonnummer och epost-adresser till kansli, tränare  och personal i Racketservice.

Kansli

NamnE-post
Marlene Andreasson
0455-128 02
marlene.andreasson@karlskronatk.com
Veronica Vidarsson
0708-298813

veronica@karlskronatk.com

Tennisskolan

Chefstränare Daniel Brodén
TränareE-post
Daniel Brodén (Chefstränare)
0768-867 104
daniel@karlskronatk.com
Johan (Wille) Wilhelmsson (ass. chefstränare)
0768-867 105
wille@karlskronatk.com
Fredrik (Swante) Swahn
0723-505 165
tennisskolan@karlskronatk.com
Veronica Vidarsson
0708-298 813
veronica@karlskronatk.com

Vi har även flera timanställda tränare som hjälper oss med våra kurser, du finner dem här.

Reception / Racketservice

NamnE-post
Ferdane Mazrek
0455-128 02
racketservice@karlskronatk.com
Marlene Andreasson
0455-128 02
racketservice@karlskronatk.com