Veteraner

Aktiviteter för medlemmar i åldersläget 55 +

I vår åldersgrupp från 55+ till 80++ är det naturligtvis varje år ett antal spelare som motvilligt, av olika anledningar, får lägga racketen på hyllan för gott, men glädjande nog har vi haft en rekrytering som väl kompenserat medlemsbortfallet. 

Nya spelare är alltid välkomna till tennishallen för en introduktion på plats. Kontakta någon i kommittén eller gör ett besök på våra ordinarie speltider.

Ordinare speltider

Inomhussäsongen
Måndagar och Torsdagar klockan 10:00-12:00

Utomhussäsongen (April – Augusti)
Måndagar och Torsdagar 09:00-11:00

Ingen föranmälan

Ingen föranmälan och således heller inga återbud behöver lämnas.  Det är bara att infinna sig i god tid. Lottning av  vem som i dubbeln spelar med vem och mot vilka sker fem minuter före resp starttid.

Kommitté

Bertil Lilienberg
Telefon: 0708-193839
E-mail: bertil.lilienberg@telia.com

Sture Lindbom
Telefon: 0455-13713, 0705-386959
E-mail: sture.lindbom@telia.com

Inge Isaksson
Telefon: 0455-27480, 070-2467925
E-mail: info@ingesfoto.se

Bertil Sundqvis
Telefon: 0455-19490, 070-572587