Gentlemen Doubles Woodie Challenge

Foto: Anders Bornstedt – Amefoto

Tolv dubbelpar kom till start i den 17:e upplagan av dubbelturneringen i Karlskrona där endast klassiska träracketar och övervägande vit klädsel godkänns.

2022 års turnering vanns av Jesper Petersson och Jim Johansson.
Jämnheten blev segerparets segerrecept. De tog sig final med idel segrar men trots förlust mot Daniel Brodén/Thorell i finalen så blev det turneringsseger efter att ha vänt ett hotande underläge i det avslutande matchtiebreaket mot samma par.

Det snillrika och kreativa lottningsträdet gör att varje par kan dra på sig upp till två förluster fram till finalen men ändå ha chansen till slutseger. Vinnarparet fick alltså en chans till efter att ha förlorat ett set i finalen och turneringen fick ett raffinerat avslut.

Segerbanketten hölls traditionsenligt på Stars & Stripes och uppskattad arrangör turneringschef och tävlingsledare var P-A Lindeborg. Stort tack och stort tack till alla som deltog med energi och frenesi!

Då turneringen varit pausad under pandemiåren finns det stor chans att vi får ytterligare upplagor av turneringen under året som kommer?

Vinnarparet 2022

Utmanande men positivt 2021 för KTK

Lördagen den 12:e februari höll Karlskrona TK årsmöte. Det 99:e i ordningen! Glädjande nog kunde mötet hållas i klubbstugan och när 2021 skulle summeras konstaterades att året präglades av Coronaanpassningar men också av omställningar och nya lösningar som bidrog till att året slutade på plus.

2021 inleddes med en stängd hall, inställda lektioner och korttidspermitteringar av personal. Men en osedvanligt tidig start av utomhusverksamheten och en fördubbling av sålda säsongskort samt en del Coronastöd och återstartspengar från RF/Svenska Tennisförbundet, gjorde att det blev ett positivt resultat för året och en ökad omsättning i jämförelse med 2020.

Under året stod det också klart att klubben skulle tappa sin mångårige klubbchef, Sophie Lindvall. Hon ersattes under året av Stig ”Lillen” Pettersson som vikarie på halvtid. Under hösten intensifierades sökandet efter en mer permanent lösning vilket slutade med en rekrytering av Peter Bengtsson som anställdes från januari 2022.

Antalet medlemmar pendlar kring 1000-strecket och under 2021 skedde diverse uppgraderingar av klubbens tennisanläggning. En renovering/omläggning av gräsbanorna initierades och en boulebana, trädgårdsgolf samt en basketcourt upprättades, som komplement till utomhusmiljön. Korridoren vid inomhusbanorna har målats om och dekorerats med tavlor och minnen ur klubbens historia. VIP-rummet intill kafeterian har rustats upp och är nu ett utmärkt rum för möten och möjligt att hyra.

Restriktioner pga Pandemin begränsade möjligheterna att genomföra ett fullt aktivitetsprogram under det gångna året. Endast en MiniMaxi Tour genomfördes – men lockade 40 deltagare. Sommarkurser och Rosenholmslägret slog båda rekord och tennisskolan har nästan 500 deltagare. Två av de tre ordinarie externa tennistävlingar som klubben ordnar årligen genomfördes under 2021; SEB Karlskrona Open i juli och New Wave Open i november. På padelsidan arrangerades KPT – Karlskrona Padel Tour, med en lite försenad start, och tävlingen Adidas Karlskrona Padel Open. Internt tennisspel i den populära ”Stegen” samt damdubbel med mera var fortsatt populärt under året.

Styrelseutmaningar – ny ordförande!?
På årsmötet avtackades Kirsti Lindström och Jonas Thulin som nu lämnar styrelsearbetet i KTK. Ny i styrelsen blir Olof Leonardsson och Peter Adaktusson valdes in som styrelsesuppleant. Då Jenni Aronsson kliver ner från ordförandeposten och blir ordinarie ledamot uppstår en vakans som ordförande i klubben. Valberedningen har inte lyckats hitta en ersättare till ordförandeposten och därför kommer KTK att ha ett extra årsmöte under våren (datum ej bestämt). Valberedningen tar tacksamt emot förslag på kandidater från er medlemmar. Kontakta valberedningen här: http://karlskronatk.com/karlskronatk/styrelse/

Utmärkelser
Årsmötet klubbade också igenom två motioner. Dels en om fritt tennisspel för styrelseledamöter under dagtid och dels ett återupprättande av Jeppans Fond (se separat artikel på hemsidan). Beslutet blir att årligen dela ut två stipendier till ungdomsrepresentanter (13-25 år). Personerna skall vara synnerligen goda förebild i klubben Det ena riktar sig mer till en framgångsrik tävlingsspelare och det andra priset riktas till en ”Ambassadör” som gjort ett förtjänstfullt arbete för främjande och utveckling av föreningen, på och vid sidan av banan. Hen skall vara en bra kompis som ställer upp och hjälper till, tex som ledare.

Jeppans fond till Vanja & Elise

På årsmötet den 12 mars beslutade styrelsen att återinstifta Jeppans fond. Årligen kommer två stipendier á 3000 kr att delas ut. Båda tar fasta på unga medlemmars goda attityd och priserna går till personer som fungerar som goda förebilder i föreningen. Vanja Cado och Elise Brodén får stipendierna för goda insatser under 2021.

Styrelsen har beslutat att dela ut två stipendier ur Jeppans fond varje år och har modifierat och tagit fram två beslutsunderlag att hålla sig kring, se längst ner i texten.

För verksamhetsåret 2021 delas stipendierna ut till Vanja Cado och Elise Brodén med följande nomineringstexter:

Jeppans fonds tävlingsstipendie går 2021 till – Vanja Cado.
Vanja var under året etta i SVTF Syds Regions Race och 12:a i SVTF JSM Race. Hon har gjort bra resultat i både singel och dubbel, både på flick- och damsidan. Hon har med framgång provat på spel på damernas sommar- och vintertour och blev under hösten silvermedaljör i Dubbel-SM på seniorsidan. Hon är också träningsvillig, spelar med alla och har en bra inställning – både på träning och tävling. När hon nu under året fyller 17 år vill vi stötta och stimulera hennes möjligheter till tävlande på högsta nationella nivå, alternativt prova på internationellt tävlande.

Jeppans fond – årets KTK Ambassadör går till – Elise Brodén
Elise Brodén är en duktig tennisspelare som studerar på vårt lokala tennisgymnasium, NIU, och som spelar i klubbens damlag. Hon är också en synnerligen god kamrat och välkomnar med sitt naturliga bemötande nya spelare och ledare in i klubben. Hon är en bra förebild både på och utanför banan och ställer alltid upp vid klubbens arrangemang. Hon jobbar extra som tränare och i även vår reception där hon är ett representativt ansikte utåt för KTK och klubbens värderingar. Elise är också framgångsrik med att informera och göra god PR för klubben på sociala medier. Stipendiet ges för att ge Elise chansen att delta på inspirerande utbildning/seminarier, utbyten eller arrangemang utanför klubben.